Med din underskrift på dette dokument, eller ved indsendelse af digital ansøgning, giver du samtykke til, at EventCrew behandler personoplysninger om dig som medarbejder.

Behandlingen vil selvfølgelig ske i overensstemmelse med principperne og som beskrevet i de til enhver tid gældende regler i Persondataforordningen.

Det som du giver samtykke til er:

  1. De data, som vi behandler om dig, er navn, cpr. nr. adresse, mailadresse og telefonnummer.
  2. Vi må videregive med dit samtykke navn og cpr. nr. til politiet eller anden myndighed for at indhente personlige oplysninger i kriminalregistret i forbindelse med sikkerhedesvurdering i forbindelse med opgaver.
  3. Vi opbevarer dine oplysninger, også når vores samarbejde er afsluttet. De vil først blive slettet, når de ikke længere er nødvendige. Vi bestræber os på, at der ikke opbevares oplysninger, der er unødvendige, hvorfor vi tilstræber at alle personoplysninger slettes hurtigst muligt.

Du kan naturligvis til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Det gør du ved at sende en mail til os på denne e-mailadresse: kontakt@eventcrew.dk

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan det være, at vi ikke længere har mulighed for at opfylde vores forpligtelser overfor dig som medarbejder, og det kan betyde, at vores samarbejde må ophøre.

Du har selvfølgelig til enhver tid ret til at bede om indsigt i og berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, at kræve begrænsning af behandling og at gøre indsigelse mod behandling samt at kræve din ret til datatilsynet.

Du kan indgive en klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål eller kommentarer til denne erklæring, er du altid velkommen til at kontakte os på kontakt@eventcrew.dk eller 4242 5003

Jeg giver hermed EventCrew samtykke til at behandle oplysninger om mig, som beskrevet ovenfor.

Upcoming events and special offers

Get Weekly Newsletters

[mc4wp_form id="806"]